+302107216580

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2644/2020 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΝ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2644/2020   Με την από 5.11.2018 κλήση επαναφέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, μετά από ματαίωση, (λόγω της γενικής απεργίας, κατά την αρχική δικάσιμο της 25.10.2018), η ...
Read More

ΑΠΟΦΑΣΗ 699/2020 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η υπό κρίση από 24-7-2017 (αρ.εκθ.καταθ. …./2017) έφεση κατά της υπ’αριθ. 1588/2017 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ...
Read More

ΑΠΟΦΑΣΗ 3660/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3660/2020 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 14ο   Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Δαύρο, Πρόεδρο Εφετών, Βρυσηίδα Θωμάτου, Αικατερίνη Μπετσικώκου – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Παπαζαφείρη ...
Read More

ΑΠΟΦΑΣΗ 7430/2020 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7430/2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Τρυφωνία Ζήση, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα ...
Read More

ΑΠΟΦΑΣΗ 4909/2019 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 4909/2019 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Δαύρο, Πρόεδρο Εφετών, Βρυσηίδα Θωμάτου, Νίκη Κατσιαούνη – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Ιωάννα Ξανθάκη.   ...
Read More

ΑΠΟΦΑΣΗ 4610/2019 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφαση 4610/2019   ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σοφία Φούρλαρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα Σαλάππα, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια, Σπυρίδωνα Καποδίστρια, Πρωτόδικη, και από τη Γραμματέα Φρειδερίκη Τσόκαρά. ...
Read More